E-mail 085-8081 499
X

Finaal verrekenbeding (definitie)

Finaal verrekenbeding (definitie)

Een finaal verrekenbeding betreft een bepaling in de akte huwelijkse voorwaarden. Deze bepaling, het finaal verrekenbeding, beschrijft op welke manier jullie ingeval van echtscheiding het vermogen dienen te verdelen.

Als je op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd, dan heeft dat meestal tot doel om vermogens gescheiden van elkaar te houden. Ieder behoudt tijdens het huwelijk het eigen vermogen en de eigen schulden.

Periodiek verrekenbeding

Hebben jullie in de akte huwelijkse voorwaarden een periodiek verrekenbeding afgesproken? Dan vindt tijdens het huwelijk ieder jaar een verrekening van de overgespaarde inkomsten plaats. Onder overgespaarde inkomsten wordt vooral verstaan het deel van het inkomen dat niet opgemaakt is. Doordat ieder jaar de overgespaarde inkomsten zijn verrekend valt er op het moment van scheiding dan niet zoveel meer te verrekenen. Dit mits jullie inderdaad ieder jaar verrekend hebben. Hebben jullie dat niet gedaan, dan zal op het moment van scheiding alsnog verrekend moeten worden. Het periodiek verrekenbeding wordt dan eigenlijk omgezet in een finaal verrekenbeding.

Als er sprake is van een finaal verrekenbeding, dan vindt de verrekening plaats op het moment van scheiding. Tijdens het huwelijk vindt er dan geen verrekening plaats. In de akte huwelijkse voorwaarden is beschreven op welke manier de verrekening op dat moment plaats moet vinden. Zo kan zijn beschreven welk vermogen wel en welk vermogen niet voor verrekening in aanmerking komt. In de meeste gevallen komt het er echter op neer dat al het op het moment van scheiding aanwezige vermogen bij helfte gedeeld zal moeten worden.