E-mail 085-8081 499
X

Kinderverhoor (definitie)

Kinderverhoor (definitie)

Een kinderverhoor, in de context van een scheiding, noemen we het gesprek dat de kinderen met de rechter hebben. De rechter wil graag de mening van de kinderen vanaf 12 jaar vernemen over de voor hen te treffen regelingen. Dit geldt ook als er een ouderschapsplan is dat met inspraak van de kinderen is opgesteld. Het kinderverhoor vindt dus ook plaats als via mediation tot afspraken of een ouderschapsplan is gekomen.

Het verhoor duurt ongeveer 10 tot 15 minuten en vindt plaats op de rechtbank. Het kinderverhoor is informeel. Wat de kinderen de rechter precies vertellen wordt niet aan de ouders verteld.

Tijdens het verhoor kan de rechter de kinderen vragen wat zij bijvoorbeeld vinden van de zorgregeling en de hoofdverblijfplaats. Zijn de kinderen 16 jaar of ouder? Dan kan de rechter ook de mening van de kinderen vragen over de tussen de ouders afgesproken kinderalimentatie.

De kinderen hoeven niet naar het verhoor. Zij mogen ook een brief schrijven aan de rechter waarin zij hun mening geven.

Soms kunnen ook kinderen die nog geen 12 jaar oud zijn door de rechter worden gehoord. Dit is niet gebruikelijk en vindt enkel plaats in bijzondere situaties.