E-mail 085-8081 499
X

Burgerlijk huwelijk (definitie)

Burgerlijk huwelijk (definitie)

Met burgerlijk huwelijk wordt bedoeld een huwelijk dat voldoet aan de bepalingen zoals deze in de Nederlandse wet zijn omschreven. Een ceremonie die aan deze wettelijke bepalingen niet voldoet, zoals een kerkelijk of religieus huwelijk, wordt, indien in Nederland gesloten, niet als een geldig huwelijk erkend. De kerkelijke of religieuze ceremonie wordt daarom meestal gehouden nadat het burgerlijk huwelijk is voltrokken.

Een burgerlijk huwelijk wordt voltrokken door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand in het bijzijn van twee tot vier getuigen. De opgestelde huwelijksakte wordt door de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaar van de Burgerlijke Stand ondertekend. Daarna wordt de huwelijksakte opgenomen in het huwelijksregister.

Een burgerlijk huwelijk kan worden ontbonden op het moment waarop een van de echtgenoten komt te overlijden. Of door:

  • echtscheiding;
  • ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed;
  • een uitspraak van de rechter na langdurige vermissing van een van de echtgenoten en een daarop volgend huwelijk van de andere echtgenoot.

 

Boedelverdeling

Met boedelverdeling bedoelen we, in de context van een scheiding, de verdeling van de bezittingen. De bezittingen die tot de huwelijksgoederengemeenschap of tot het gezamenlijk eigendom behoren.

Bij een boedelverdeling of afwikkeling gaat het niet alleen om de inboedel. Ook over zaken als vermogen, geldschulden, lijfrentepolis, verzekeringspolissen, (aanspraken op) erfenissen en  de eigen woning zullen in het kader van de boedelverdeling afspraken gemaakt moeten worden.

Een boedelverdeling behelst dan ook niet alleen de verdeling van de inboedel. Het maakt daarbij ook niet uit of het gaat om een echtscheiding, een scheiding van tafel en bed, de beëindiging van een geregistreerd partnerschap of de beëindiging van een samenwoning. In al deze situaties is sprake, of kan sprake zijn, van vermogensrechtelijke verwantschap.

Een mediator kan jullie helpen bij het maken van afspraken over de wijze waarop verdeeld of afgewikkeld wordt. Deze afspraken worden vervolgens vastgelegd in het door jullie te ondertekenen echtscheidingsconvenant. Tot slot zal de mediator de scheiding aanvragen