E-mail 085-8081 499
X

Echtscheidingsnotaris (definitie)

Echtscheidingsnotaris (definitie)

Een echtscheidingsnotaris is een term die op twee manieren kan worden uitgelegd.

Echtscheidingsnotaris, definitie 1

Met de term echtscheidingsnotaris kan bedoeld worden de notaris die de echtscheidingsbemiddeling verzorgt. Hij treedt dan in wezen op als mediator bij een echtscheiding.

Echtscheidingsnotaris, definitie 2

De term echtscheidingsnotaris wordt soms ook gebruikt voor de notaris die door de rechtbank wordt benoemd voor de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap.

In de echtscheidingsprocedure kan een verzoek worden ingediend tot verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap. Dit kan een verzoek zijn tot een bepaalde verdeling. Bijvoorbeeld ik de kast, de ander de wasmachine. Het kan ook zijn dat een echtgenoot wel wil verdelen maar nog niet precies weet op welke manier. Of deze echtgenoot denkt dat over de manier waarop wordt verdeeld wel in overleg afspraken gemaakt kunnen worden. Dan kan de rechtbank worden verzocht alleen de verdeling te bevelen, zonder verdere omschrijving van de manier waarop verdeeld zou moeten worden.

De rechtbank zal in de echtscheidingsbeschikking dan de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap bevelen. Daarbij worden direct ook een notaris benoemd en twee onzijdige personen. Voor ieder van de echtgenoten een onzijdig persoon. Dit zijn meestal advocaten. De benoemde notaris wordt dan soms geduid als echtscheidingsnotaris.

Niet meewerken

Benoeming van een notaris gebeurt voor de situatie waarin een van de partners niet zou willen meewerken aan de verdeling. Degene die belang heeft bij de verdeling kan zich dan tot de benoemde notaris wenden. De notaris zal de ander hierop uitnodigen en proberen na te gaan of er tot een bepaalde verdeling kan worden gekomen. Lukt dit niet, of reageert de ander niet, dan kan degene die belang heeft bij de verdeling zich opnieuw tot de rechtbank wenden. In een verdelingsprocedure kan deze dan zijn of haar voorstel tot verdeling aan de rechtbank voorleggen. Als dit voorstel redelijk is zal hierop een vonnis volgen waarin de verdeling wordt bepaald. De een de kast, de ander de wasmachine bijvoorbeeld.

Wil de ander dan nog niet wil meewerken aan effectuering van de verdeling? Dan kan de belanghebbende zich wenden tot de onzijdige persoon. De onzijdige persoon die in de echtscheidingsbeschikking voor de andere echtgenoot werd benoemd. Deze onzijdige persoon kan vervolgens, in plaats van de ex-echtgenoot, de benodigde medewerking verlenen aan de effectuering van de verdeling. Op die manier kan de verdeling dan daadwerkelijk tot stand komen. De onzijdige persoon zal wel zelf moeten nagaan of de verdeling in het vonnis redelijk is. Redelijk is in principe een verdeling bij helfte als er sprake was van een gemeenschap van goederen. Dit kan anders zijn als er sprake was van huwelijkse voorwaarden.