E-mail 085-8081 499
X

Executoriaal beslag (definitie)

Executoriaal beslag (definitie)

Executoriaal beslag betekent beslaglegging op basis van, bijvoorbeeld, een uitspraak van de rechter.

Voorbeelden van executoriaal beslag

Zo kan executoriaal beslag worden gelegd op onder andere de banktegoeden, salaris en de roerende- of onroerende zaken van de schuldenaar. Hiervoor kan je opdracht geven aan de deurwaarder. Je hebt hiervoor wel de originele uitspraak van de rechter nodig. Of een (notariële) akte waaraan een executoriale titel is verbonden. De deurwaarder incasseert dan door beslaglegging hetgeen waar jij recht op hebt.

Gevolgen

De gevolgen van executoriaal beslag zijn meestal niet fijn voor de schuldenaar. En soms kan het ook zo zijn dat de schuldenaar vindt dat hij niet hoeft te betalen. Dat hij niets aan jou verschuldigd is. In dat geval kan de schuldenaar zich tot de rechter wenden. In een spoedprocedure, een kort geding, kan hij de rechter vragen het executoriaal beslag op te heffen of te schorsen.

Schorsing executoriaal beslag

Schorsing van de executie kan bijvoorbeeld plaatsvinden in een alimentatiekwestie.

Stel dat jouw ex de alimentatie al drie maanden niet heeft betaald. Hij is zijn baan verloren en hij is van mening dat hij de partneralimentatie daardoor niet meer kan betalen. Jij hebt daarover zo je twijfels en geeft de deurwaarder opdracht tot incasso. Je ex is inmiddels naar een advocaat gegaan en dient een verzoek bij de rechter in tot wijziging van de alimentatie.

Ondertussen gaat de deurwaarder aan de slag en legt beslag op het inkomen van je ex. Je ex kan dan in een kort geding procedure aan de rechter vragen de executie op te schorten totdat is beslist op zijn verzoek tot wijziging van de alimentatie. Als de rechter de executie schorst, dan mag jij niet meer incasseren. Zodra de rechter beslist heeft op het verzoek tot wijziging van alimentatie van je ex is duidelijk of er nog sprake is van een achterstand. Zo ja, dan kan je verder met de executie (incasso in dit geval).