E-mail 085-8081 499
X

Kinderconvenant (definitie)

Kinderconvenant (definitie)

Kinderconvenant is een andere benaming voor de meer gangbare term ouderschapsplan of co-ouderschapsplan.

In het kinderconvenant staan alle afspraken die jullie met het oog op de komende scheiding voor de kinderen hebben gemaakt – al dan niet met hulp van een mediator. Het is bij wet verplicht gesteld en moet voldaan aan minimale voorwaarden. Zo moet uit het convenant blijken hoe:

  • de zorg voor de kinderen wordt verdeeld;
  • de ouders elkaar op de hoogte houden en raadplegen;
  • ouders in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen voorzien;
  • de kinderen bij het maken van het ouderschapsplan zijn betrokken.