E-mail 085-8081 499
X

LBIO

LBIO

Het LBIO is de afkorting van “Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen”.

Het LBIO is gevestigd in Rotterdam. Je kunt hier onder andere terecht voor de incasso van een achterstand in de betaling van kinderalimentatie en/of partneralimentatie.

Voor de incasso van alimentatie kan ook de deurwaarder worden ingeschakeld. Het voordeel van het LBIO boven de deurwaarder is dat de deurwaarder kosten in rekening kan brengen. Deze kosten zullen zoveel mogelijk verhaald worden op de schuldenaar. Lukt dat niet of niet helemaal, dan worden de kosten bij jou in rekening gebracht. De schuldenaar wordt overigens ook de kosten voor de incasso in rekening gebracht. Maar deze worden niet doorbelast aan de eiser. 

Aan de incasso door het zijn voorwaarden verbonden. Zo moet er sprake zijn van minimaal een maand achterstand. Daarnaast wordt met een terugwerkende kracht van maximaal 6 maanden geïncasseerd. Heeft je ex al een jaar niet betaald op het moment waarop je opdracht tot incasso geeft? Dan kunnen alleen de laatste zes maanden geïncasseerd worden. In dat geval kun je voor de eerste 6 maanden de deurwaarder inschakelen.

Hoe alimentatie innen zonder LBIO?

Als problemen hebt met het innen van de onderhoudsbijdragen, dan kun je ook een mediator inschakelen. Dat werkt niet altijd, vooral wanneer partijen geen contact met elkaar willen hebben. Het gebeurt echter regelmatig dat de rechter adviseert onder leiding van een mediator met elkaar in gesprek te gaan. In de meerderheid van de gevallen, wordt er dan toch een oplossing gevonden. Maar natuurlijk niet altijd. Daarom is het altijd goed om eerst te beoordelen wat de (on)mogelijkheden zijn in jouw specifieke situatie. Daarvoor kun je uiteraard even contact met ons opnemen. Onze deskundige medewerkers geven je dan antwoord op al je vragen en helpen je zo nodig verder.