E-mail 085-8081 499
X

Draagkracht (definitie)

Draagkracht (definitie)

Draagkracht is een term die wordt gebruikt in bij het berekenen van de alimentatie. Hiermee wordt aangegeven wat de alimentatieplichtige maximaal kan (niet: moet) betalen als alimentatie.

In de berekeningen wordt eerst gekeken naar de behoefte. Bestaat er aan de zijde van een van de partners, of de kinderen, behoefte aan alimentatie? En zo ja, aan welk bedrag?

Als uit de behoefteberekening blijkt dat er behoefte bestaat moet vervolgens berekend worden of de ander, of de niet in hoofdzaak verzorgende ouder, ook een bijdrage kan betalen. En zo ja, in welke mate hij of zij kan bijdragen in de behoefte. Hiervoor wordt voor de partner van wie een bijdrage wordt gevraagd een draagkrachtberekening opgesteld.

Draagkrachtruimte

In de draagkrachtberekening worden de lasten en kosten in mindering gebracht op zijn of haar inkomen. Het bedrag dat dan overblijft vormt de draagkrachtruimte. Een percentage daarvan is beschikbaar voor de betaling van alimentatie. Dit percentage noemen we de draagkracht. Onder bepaalde omstandigheden kan ook de volledige draagkrachtruimte als draagkracht worden aangemerkt. Dit kan zich voordoen in de berekening van kinderalimentatie bij lagere inkomens.

De uiteindelijke alimentatie kan nooit hoger zijn dan de berekende behoefte aan de zijde van de ontvanger. Maar ook niet hoger dan de berekende draagkracht aan de kant van degene die de bijdrage zal betalen.