E-mail 085-8081 499
X

Erfrecht (definitie)

Erfrecht (definitie)

Erfrecht ziet op alle regels en wettelijke bepalingen die te maken hebben met erfenissen. Ofwel, de vermogensovergang van de erflater op de erfgenamen.

Het erfrecht is daarbij ook van toepassing op de verdeling van de erfenis tussen de erfgenamen. Zo zijn er ook diverse fiscale aspecten die hier binnen vallen. Denk bijvoorbeeld aan de successierechten.

Bij een echtscheiding is het van belang om alle zaken rondom eventuele testamenten goed inzichtelijk te maken. Ook kan het zijn dat reeds ontvangen erfenissen volgens het testament buiten de huwelijkse gemeenschap vallen. De mediator zal hiernaar vragen.

Heb je meer specifieke vragen over een nalatenschap, over je testament of successierechten? De notaris is dan bij uitstek de deskundige die je daarbij kan helpen.