E-mail 085-8081 499
X

Betekeningsexploit (definitie)

Betekeningsexploit (definitie)

Een betekeningsexploit is een officiële mededeling van de deurwaarder, ook wel betekening genoemd.

Wordt het gemeenschappelijk verzoekschrift bij de rechtbank ingediend? Dan zal de advocaat van de echtgenoot die het verzoekschrift indient bij de rechtbank de deurwaarder vragen het verzoekschrift te betekenen (uit te reiken) aan de andere echtgenoot.

De deurwaarder zal het verzoekschrift tot (echt)scheiding, met het betekeningsexploit, dan bij de andere echtgenoot bezorgen. In het betekeningsexploit is belangrijke informatie vermeld. Zo wordt hierin vermeld bij welke rechtbank het verzoek tot (echt)scheiding is ingediend. Ook wordt in het betekeningsexploit de uiterste datum vermeld waarop een verweerschrift bij de rechtbank kan worden ingediend. Of om uitstel daarvoor kan worden verzocht. Hiervoor zal de andere partij een advocaat moeten inschakelen. De deurwaarder heeft hier dus de rol van een soort officiële postbode.

Advocaat

Een afschrift van het betekeningsexploit wordt door de advocaat van de verzoekende partij bij de rechtbank ingediend. Hierdoor weet de rechtbank dat de andere partij kennis heeft genomen van het verzoekschrift. Of in ieder geval kennis genomen zou moeten hebben van het verzoekschrift. Laat de ander niets van zich horen? Dan mag de rechtbank aannemen dat de ander zich niet tegen het verzoek tot (echt)scheiding wil verweren. De rechtbank zal dan enkele weken nadat de verweertermijn is verstreken de (echt)scheiding uitspreken.

De echtscheidingsbeschikking van de rechtbank zal daarna ook weer door de deurwaarder betekend worden aan de andere partij. Op die manier komt vast te staan dat de ander ook kennis heeft genomen van de echtscheidingsbeschikking.

Als jullie de scheiding via mediation regelen hoeft de deurwaarder niet ingeschakeld te worden. Jullie advocaat dient het verzoek tot scheiding dan immers namens jullie allebei in bij de rechtbank.