E-mail 085-8081 499
X

Ouderlijke verantwoordelijkheid (definitie)

Ouderlijke verantwoordelijkheid (definitie)

De ouderlijke verantwoordelijkheid ligt primair bij de ouders. Dat is zowel in de Nederlandse wet als in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind geregeld.

Het is eigenlijk een andere term voor de term ouderlijk gezag. De ouderlijke verantwoordelijkheid brengt met zich mee dat de ouders het recht en de plicht hebben hun kinderen te verzorgen en op te voeden. Ook zullen zij het vermogen van de kinderen beheren. En de kinderen wettelijk vertegenwoordigen in bijvoorbeeld procedures.

Ontzetting uit ouderlijke macht

Als blijkt dat ouders zich niet aan de plichten van het ouderlijk gezag houden, kunnen instanties de rechter vragen over te gaan tot ontzetting uit de ouderlijke macht