E-mail 085-8081 499
X

Behoefteberekening (definitie)

Behoefteberekening (definitie)

Een behoefteberekening maakt deel uit van de alimentatieberekening. In de behoefteberekening wordt berekend of er behoefte bestaat aan alimentatie. En zo ja, aan welk bedrag er behoefte is. Daarna wordt pas beoordeeld in hoeverre de alimentatieplichtige in staat is om aan de berekende behoefte te voldoen. 


Op deze pagina lees je over:


Partneralimentatie? Eerst behoefteberekening

Voor partneralimentatie wordt de behoefte berekend op basis van de welstand tijdens het huwelijk. Uitgangspunt hierbij is dat de welvaart die tijdens het huwelijk bestond ook na scheiding zoveel mogelijk blijft bestaan.

Hofnorm

Om de kunnen beoordelen of de welstand die tijdens het huwelijk bestond ook na scheiding zoveel mogelijk blijft bestaan, wordt meestal de zogenaamde “Hofnorm” gehanteerd. Als de behoefte op basis van de Hofnorm wordt vastgesteld, bedraagt deze 60% van het netto gezinsinkomen vóór de scheiding. 

Kinderkosten en eigen inkomen in mindering brengen

De behoefteberekening is pas compleet als de kosten van eventuele kinderen in mindering worden gebracht. Ook het eigen netto inkomen van de alimentatiegerechtigde wordt in mindering gebracht.

Rekening houden met ‘verdiencapaciteit’

Het komt voor dat je meer zou kunnen verdienen dan hij of zij in praktijk doet. Bijvoorbeeld wanneer je vrijwillig minder bent gaan werken terwijl daar geen goede reden voor was. Je verdiencapaciteit is dan hoger. Daarom wordt in zulke gevallen het het netto inkomen dat de alimentatiegerechtigde misschien (nog) niet verdient maar wel zou kunnen verdienen in mindering gebracht.

Behoefteberekening afgerond

Op basis van de Hofnorm is de behoefte vastgesteld. Vervolgens hebben we de kinderkosten en je eigen netto inkomen daarvan afgetrokken. Mogelijk wordt bovendien rekening gehouden met je verdiencapaciteit. Nu is de behoefteberekening voltooid!  Daarmee is het bedrag vastgesteld dat de alimentatiegerechtigde zou moeten ontvangen om op hetzelfde welstandsniveau te blijven als tijdens het huwelijk. 

Rekentool behoefteberekening

Hoe hoog is de gewenste partneralimentatie? U kunt het via deze handige tool berekenen

Alternatieve methode: daadwerkelijke behoefte

Soms wordt een andere methode toegepast om de behoefte aan partneralimentatie te berekenen. Er wordt dan gekeken naar de daadwerkelijke behoefte. Die kan afwijken van de berekening op basis van de Hofnorm. Er wordt dan een overzicht opgesteld van de baten en de lasten van de alimentatiegerechtigde. Deze methode wordt meestal gebruikt door mensen die in goed overleg scheiden. Ze uitgangspunten van het berekende bedrag worden dan zorgvuldig vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Dat is belangrijk voor als de hoogte van de alimentatie op een later moment moet worden aangepast.  

Na behoefteberekening volgt draagkrachtberekening

Als de behoefte aan alimentatie berekend is wordt vervolgens de draagkrachtberekening opgesteld voor de alimentatieplichtige. Uit de draagkrachtberekening volgt in hoeverre de alimentatieplichtige aan de behoefte van de alimentatiegerechtigde kan voldoen.

Wie stelt de regels vast? 

Deze manier waarop alimentatie berekend wordt is opgenomen in het rapport Alimentatienormen, opgesteld door de Expertgroep Alimentatienormen. De normen die in dit rapport worden beschreven noemen we ook vaak nog de tremanormen. De Expertgroep Alimentatienormen bestaat uit een aantal rechters uit het hele land die zich bezig houden met de behandeling van familiezaken. Het doel van het rapport Alimentatienormen is de uitkomst in alimentatiezaken zo voorspelbaar mogelijk te maken.

Tremanormen: aanbevelingen, geen wet

De tremanormen vormen aanbevelingen en zijn geen wet. Van de tremanormen kan in individuele gevallen dan ook worden afgeweken. Toch zal de rechter niet snel van de tremanormen afwijken. Dit gebeurt alleen in situaties waarin hantering van de tremanormen tot een onaanvaardbare uitkomst leidt. Bijvoorbeeld omdat degene die alimentatie moet betalen hierdoor zou uitkomen op een inkomen dat lager is dan 90% van de bijstandsnorm.

Kinderalimentatie

Voor kinderalimentatie wordt de behoefte anders berekend. Ook hier is voor de behoefteberekening echter het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk bepalend. Hoe hoger het netto gezinsinkomen, hoe hoger de behoefte van de kinderen zal worden berekend. Dit gebeurt aan de hand van vaste tabellen.