E-mail 085-8081 499
X

Pensioenberekening (definitie)

Pensioenberekening (definitie)

Een pensioenberekening laat zien hoeveel pensioen je hebt opgebouwd. En daarmee hoe je financiële situatie er vanaf je pensioenleeftijd uit zal zien. Uit deze berekening zou kunnen volgen dat je te weinig pensioen hebt opgebouwd voor later. Dan kan het verstandig zijn bij te verzekeren.

In de scheidingsprocedure is de pensioenberekening ook van belang. Het pensioen, dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd, moet na scheiding worden verdeeld. Dit noemen we pensioenverevening.

Als uit de berekening echter blijkt dat er heel weinig pensioen is opgebouwd, dan hoeft het mogelijk niet verevend te worden. Aan pensioenverevening is een drempelbedrag verbonden. Per verzekeraar moet worden gekeken of het drempelbedrag wordt behaald.