E-mail 085-8081 499
X

Akte van verdeling (definitie)

Akte van verdeling (definitie)

Een akte van verdeling wordt opgesteld door de notaris. In de akte van verdeling worden de afspraken opgenomen die jullie hebben gemaakt als er sprake is van een koopwoning. In het kader van de verdeling wordt die aan één van de partners wordt toebedeeld. Uiteraard is dit alleen van toepassing als je gaat scheiden. Probeer e.e.a. te regelen en ga daarna pas de scheiding aanvragen

Voor de verdeling van een koopwoning dient afgesproken te worden aan wie de woning wordt toebedeeld en onder welke voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat degene die zijn/haar aandeel in de woning levert, wordt ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. Dit wordt gedaan door de hypotheekbank en geldt voor de op de woning rustende hypotheekschuld. Dit om te voorkomen dat deze in de toekomst kan worden aangesproken voor achterstanden in de betaling van hypotheekrente en/of –aflossing. Als de vrije verkoopwaarde van de woning hoger is dan de op de woning rustende hypothecaire geldschuld, dan spreken we van overwaarde.

Als de hypothecaire geldschuld echter hoger is dan de vrije verkoopwaarde van de woning, dan is er sprake van onderwaarde. Voor het opstellen van de akte van verdeling dienen jullie afspraken te maken over de manier waarop jullie de onder- of overwaarde verdelen. Een akte van verdeling is vereist als de woning wordt toebedeeld aan één van de partners. Wordt de woning verkocht aan een derde, dan is een akte van verdeling niet nodig. De woning wordt dan via een notariële leveringsakte aan de koper geleverd.