E-mail 085-8081 499
X

Huwelijksvermogensrecht (definitie)

Huwelijksvermogensrecht (definitie)

Het huwelijksvermogensrecht geeft aan welke wetten en regelingen gelden voor het vermogen vanaf het moment waarop je trouwt. Of een geregistreerd partnerschap sluit.

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

In Nederland kennen we de gemeenschap van goederen als wettelijk stelsel. Hierdoor valt bijna al het vermogen dat je al had en dat tijdens het huwelijk wordt gevormd in de gemeenschap van goederen waarin je trouwt. Dit geldt ook voor schulden.

Wil je dat niet, dan zal je voordat het huwelijk gesloten wordt huwelijkse voorwaarden moeten opstellen. Hiervoor ga je samen naar de notaris.

Na de echtscheiding

Het huwelijksvermogensrecht bepaalt niet alleen welk vermogen en welke schulden tot de gemeenschap behoren. Ook de manier waarop, en in hoeverre, schuldeisers na echtscheiding kunnen verhalen op de ex-partners wordt door het huwelijksvermogensrecht bepaald.

Nederland uitzondering in Europa

Het huwelijksvermogensrecht verschilt per land. Nederland vormt ten opzichte van andere landen een uitzondering. In veel landen ontstaat er door het huwelijk een beperkte gemeenschap van goederen. Daarbij zal vaak alleen het vermogen dat tijdens het huwelijk wordt gevormd tot de gemeenschap gaan behoren. Welk huwelijksvermogensrecht op jouw huwelijk van toepassing is wordt door meerdere factoren bepaald. Onder andere is hierbij van belang:

  • het land waarin het huwelijk wordt gesloten;
  • jullie nationaliteiten op het moment waarop het huwelijk gesloten wordt;
  • het land waar jullie samen gaan wonen na de huwelijkssluiting.

Gewijzigd huwelijksvermogensrecht tijdens huwelijk

Het huwelijksvermogensrecht kan ook tijdens het huwelijk wijzigen. Zonder dat je dat misschien zelf weet. Zo kan het zijn dat je in Frankrijk bent getrouwd, in Frankrijk woonde en op dat moment allebei de Franse nationaliteit bezat. Jullie zijn naar Nederland verhuisd. Vanaf het moment waarop jullie 10 jaar in Nederland wonen zal het recht van huwelijksvermogen automatisch worden beheerst door Nederlands recht.

Dit geldt ook vanaf het moment waarop jullie allebei de Nederlandse nationaliteit verkrijgen. Vanaf dat moment is er dus sprake van een gemeenschap van goederen. Hierbij is geen sprake van terugwerkende kracht. Er zullen in dit voorbeeld dus twee opvolgende stelsels van toepassing zijn: het Franse stelsel en daarna het Nederlandse stelsel. Wil je voorkomen dat er automatisch een wijziging optreedt? Dan zullen jullie tijdig een rechtskeuze moeten uitbrengen. Je zal dus een keuze moeten maken voor het recht van het land dat voortaan op jullie huwelijksvermogen van toepassing zal zijn.