E-mail 085-8081 499
X

Weduwenpensioen (definitie)

Wat is een weduwepensioen?

Weduwenpensioen is een andere term die soms wordt gebruikt voor nabestaandenpensioen of partnerpensioen.

Komt je partner te overlijden, dan kan je recht hebben op een uitkering krachtens de Algemene Nabestaandenwet (Weduwenpensioen). Als je partner in Nederland woonde en/of werkte was hij/zij hiervoor automatisch verzekerd.

Aanvullend nabestaandenpensioen

Via de werkgever kan ook een aanvullend nabestaandenpensioen zijn opgebouwd. Ook dit aanvullend nabestaandenpensioen wordt soms weduwenpensioen genoemd. Dit kan een nabestaandenpensioen zijn op opbouwbasis of op risicobasis.

Verschillen in voorwaarden

De voorwaarden waaronder een nabestaandenpensioen kan worden uitgekeerd kunnen verschillen. Zo kan de pensioenuitvoerder voor samenwoners de voorwaarde van een notariële samenlevingsovereenkomst stellen.

Na echtscheiding, of beëindiging van een geregistreerd partnerschap, heb je recht op het nabestaandenpensioen dat tot de datum van scheiding door je ex is opgebouwd. Dit mits het nabestaandenpensioen is gebaseerd op opbouw.

Is er sprake van een risicobasis? Dan wordt alleen uitgekeerd als het overlijden plaatsvindt tijdens het huwelijk, geregistreerd partnerschap of onder voorwaarden samenwonen. De nabestaandenuitkering noemen we na scheiding “bijzonder nabestaandenpensioen”.

Een eventuele nieuwe partner van je ex krijgt recht op het nabestaandenpensioen dat je ex opbouwt na de scheiding.

Wil je meer weten over de opbouw van aanvullend nabestaandenpensioen en/of de voorwaarden waaronder dit wordt opgebouwd? Informeer dan verder bij de pensioenuitvoerder(s). Informatie over de uitkering krachtens de Algemene Nabestaandenwet vind je op de website van de Rijksoverheid.