E-mail 085-8081 499
X

Huwelijkse voorwaarden (definitie)

Huwelijkse voorwaarden (definitie)

Huwelijkse voorwaarden zijn de afspraken die je samen maakt, meestal voordat je trouwt. Je kunt deze echter ook opmaken nadat je bent getrouwd.

Als je in Nederland trouwt, dan geldt automatisch het wettelijk stelsel. Het wettelijk stelsel houdt in dat er op het moment waarop je trouwt een gemeenschap van goederen ontstaat: alle bezittingen en schulden behoren vanaf dat moment in beginsel tot jullie huwelijksgemeenschap. Uitzonderingen hierop kunnen worden gevormd door erfenissen en verknochte zaken en schulden. Verknochte zaken zijn zaken, of schulden, die op een bijzondere manier aan een van jullie zijn verbonden. Ga je later scheiden? Dan heb je allebei recht op de helft van de huwelijksgemeenschap op dat moment.

Liever geen gemeenschap van goederen?

Wil je niet dat er een huwelijksgemeenschap ontstaat? Dan maak je bij voorkeur vóórdat je trouwt huwelijkse voorwaarden op. Worden de huwelijkse voorwaarden later opgemaakt, dan kunnen hieraan vervelende fiscale gevolgen verbonden zijn.

De akte huwelijkse voorwaarden wordt opgemaakt door de notaris. De notaris zorgt er ook voor dat de akte wordt ingeschreven in het huwelijksgoederenregister van de rechtbank. Dit is een openbaar register.

In de akte huwelijkse voorwaarden maak je afspraken over het vermogen en de schulden. In hoofdlijn kun je daarover afspreken:

De voorwaarden treden in werking op het moment waarop je in het huwelijk treedt.

Overweeg je huwelijkse voorwaarden? Let er dan op dat de afspraken duidelijk verwoord worden in de akte. Zorg er bijvoorbeeld ingeval van een verrekenbeding voor dat volstrekt duidelijk is welke inkomsten voor verrekening in aanmerking komen. En welke niet natuurlijk. Dat kan grote gevolgen hebben bij een echtscheiding.