E-mail 085-8081 499
X

Kinderbijslag (definitie)

Kinderbijslag (definitie)

Kinderbijslag is een bijdrage die de overheid levert in de kosten van verzorging en opvoeding van kinderen. Als je in Nederland woont of werkt en je hebt kinderen, jonger dan 18 jaar, dan heb je in de meeste gevallen recht op de kinderbijslag.

Kinderbijslagwet

Het recht op kinderbijslag, en de hoogte van de bijslag, is geregeld in de Kinderbijslagwet. De Kinderbijslagwet voorziet in een volksverzekering. Dit betekent dat de verzekering verplicht is en voor iedereen geldt. De Kinderbijslagwet bepaalt dat iedere ouder die in Nederland woont of werkt recht heeft op een financiële bijdrage voor de kinderen die hij/zij verzorgt en opvoedt totdat het kind 18 jaar is. De hoogte van het bedrag en de voorwaarden die gelden zijn ook neergelegd in de Kinderbijslagwet. Zo is de hoogte van de bijdrage onder andere afhankelijk van de leeftijd van het kind en de grootte van het gezin. De Algemene Kinderbijslagwet wordt veelal afgekort tot AKW.

Co-ouderschap?

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de regeling uit. De kinderbijslag komt meestal toe aan de ouder waar de kinderen formeel hun hoofdverblijfplaats hebben. Is er na scheiding sprake van een co-ouderschap? Dan kan de SVB verzocht worden de bijdrage te splitsen en aan beide ouders de helft uit te keren.