E-mail 085-8081 499
X

Afkoopwaarde (definitie)

Afkoopwaarde (definitie)

De afkoopwaarde van een lijfrentepolis of kapitaalverzekering betreft de uit te keren waarde van de polis of verzekering op het moment waarop deze voortijdig wordt gestopt.

De afkoopwaarde kan afwijken van de werkelijke waarde, ook wel genoemd de waarde in het economisch verkeer. Dit komt doordat de verzekeraar kosten in mindering brengt op de waarde vanwege de voortijdige beëindiging. Bijvoorbeeld bij echtscheiding.

Of voor de verdeling uitgegaan dient te worden van de afkoopwaarde of van de waarde in het economisch verkeer kan mede afhangen van het al dan niet voortzetten van de polis of de verzekering. Wil je de polis of verzekering afkopen? Vraag de verzekeraar dan expliciet om de afkoopwaarde. Aan de verdeling van een polis of verzekering kunnen fiscale consequenties kleven. Het is dan ook verstandig om je hierover goed te laten informeren.