E-mail 085-8081 499
X

Gesubsidieerde rechtsbijstand (definitie)

Gesubsidieerde rechtsbijstand (definitie)

Gesubsidieerde rechtsbijstand wordt ook wel toevoeging genoemd. Of gefinancierde rechtsbijstand.

In veel procedures is toegang tot de rechter alleen mogelijk via een advocaat. Maar als je een over een lager inkomen beschikt zijn de kosten van een advocaat meestal niet te betalen. Gesubsidieerde rechtsbijstand is bedoeld om iedereen toegang tot de rechter te geven, ook als je over een lager inkomen beschikt. Ook mediation is op die manier voor mensen met een lager inkomen toegankelijk gemaakt.

Eigen bijdrage gesubsidieerde rechtsbijstand

Heb je een lager inkomen en ben je niet in staat de kosten van een advocaat of mediator te betalen? Dan kom je mogelijk voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking. De advocaat of mediator wordt dan aan je “toegevoegd” en de overheid keert de advocaat of mediator hiervoor een vergoeding uit. Er wordt dan ook wel gesproken over een toevoeging

Zelf betaal je een eigen bijdrage aan de advocaat / mediator. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van je inkomen: hoe hoger het inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage. De eigen bijdrage voor mediation is minimaal en zelfs aanzienlijk lager dan de eigen bijdrage die je betaalt voor een eigen advocaat.

Aanvraag wordt verzorgd door advocaat of mediator

De aanvraag tot gesubsidieerde rechtsbijstand wordt door je advocaat of mediator ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt op basis van je inkomen en je vermogen of je voor de subsidie in aanmerking komt. Ook de aard van het geschil speelt een rol. Zo wordt niet voor alle geschillen subsidie verleend. Het financieel belang kan hierbij soms ook een rol spelen.

Als jullie voor mediation kiezen in verband met jullie echtscheiding, kan het zijn dat jij wel voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt. De ander heeft een hoger inkomen en komt er daardoor niet voor in aanmerking. De mediator zal voor jou dan een aanvraag indienen. Je bent daarna de minimale eigen bijdrage aan de mediator verschuldigd.

De ander komt niet in aanmerking. Aan de ander zal dan de helft van de tijd die aan de mediation besteed wordt in rekening worden gebracht tegen het gebruikelijke tarief.