E-mail 085-8081 499
X

Kindverklaring (definitie)

Kindverklaring (definitie)

Een kindverklaring is eigenlijk een brief die het kind aan de rechter stuurt. In deze kindverklaring kan het kind zijn of haar mening geven over de te treffen regelingen binnen het kader van een echtscheidingsprocedure.

Kinderen vanaf 12 jaar

De rechter wil graag de mening van de kinderen vanaf 12 jaar vernemen over de voor hen te treffen regelingen in het kader van de scheiding. Kinderen van 12 jaar en ouder worden daarom uitgenodigd voor een gesprek met de rechter, het kinderverhoor. Dit geldt ook als er een ouderschapsplan is dat met inspraak van de kinderen is opgesteld. Het kinderverhoor vindt dus ook plaats als via mediation tot afspraken of een ouderschapsplan is gekomen.

Het kinderverhoor duurt ongeveer 10 tot 15 minuten en vindt plaats op de rechtbank. Het kinderverhoor is informeel. Wat de kinderen de rechter precies vertellen wordt niet aan de ouders verteld. Tijdens het kinderverhoor kan de rechter de kinderen vragen wat zij bijvoorbeeld vinden van de zorgregeling en de hoofdverblijfplaats.

Kinderen vanaf 16 jaar

Zijn de kinderen 16 jaar of ouder? Dan kan de rechter ook de mening van de kinderen vragen over de tussen de ouders afgesproken kinderalimentatie.

De kinderen hoeven niet naar het kinderverhoor. Zij mogen ook een brief schrijven aan de rechter waarin zij hun mening geven. Dit noemen we de kindverklaring. In de kindverklaring schrijft het kind op wat het vindt van de door de ouders voor hem/haar getroffen regelingen.

Soms kunnen ook kinderen die nog geen 12 jaar oud zijn door de rechter worden gehoord. Dit is niet gebruikelijk en vindt enkel plaats in bijzondere situaties.