E-mail 085-8081 499
X

Inboedel (definitie)

Inboedel (definitie)

Onder inboedel wordt verstaan alle roerende zaken die zich in een woning, garage, schuur of in de tuin bevinden.

Als je gaat scheiden zal ook de inboedel verdeeld moeten worden. Hiervoor kunnen jullie een schema opstellen waarin jullie vermelden wat er aan inboedel is, wat de inboedel waard is en aan wie wat wordt toebedeeld. Dit hoeft echter niet. Je kunt ook in het scheidingsconvenant afspreken dat de inboedel in onderling overleg wordt verdeeld. Of je kunt alleen belangrijke stukken beschrijven, zoals een erfstuk of de auto.