E-mail 085-8081 499
X

Kinderbijslagwet (definitie)

Kinderbijslagwet (definitie)

De Kinderbijslagwet voorziet in een volksverzekering. Dit betekent dat de verzekering verplicht is en voor iedereen geldt.

De Kinderbijslagwet bepaalt dat iedere ouder die in Nederland woont of werkt recht heeft op een financiële bijdrage voor de kinderen die hij/zij verzorgt en opvoedt totdat het kind 18 jaar is. Deze vergoeding noemen we kinderbijslag. De hoogte van de bijdrage en de voorwaarden die gelden zijn ook neergelegd in de Kinderbijslagwet. Zo is de hoogte van de bijdrage onder andere afhankelijk van de leeftijd van het kind en de grootte van het gezin. Het gezinsinkomen heeft echter geen invloed op de hoogte van het te ontvangen bedrag.