E-mail 085-8081 499
X

Hoofdelijke aansprakelijkheid (definitie)

Hoofdelijke aansprakelijkheid (definitie)

De hoofdelijke aansprakelijkheid ziet op de persoon of personen op wie een geldschuld kan worden verhaald door de schuldeiser. Als je met je partner een woning koopt, dan zullen jullie allebei de hiervoor benodigde hypotheekschuld aangaan. De hypotheekakte wordt ook door jullie allebei ondertekend. Je bent samen eigenaar van de woning en samen ben je de geldschuld aangegaan. Ieder voor de helft. De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de aflossing van de hypotheekschuld ligt dan bij jullie allebei.

Hoofdelijke aansprakelijkheid na echtscheiding

Stel nu dat jullie uit elkaar gaan. De woning wordt verkocht maar na verkoop resteert er een hypotheekschuld na de echtscheiding. Jullie spreken af dat jullie ieder de helft van de restantschuld zullen aflossen. De bank is echter aan deze afspraak tussen jullie niet gehouden. De bank kan op ieder van jullie de volledige restschuld verhalen. De hoofdelijke aansprakelijkheid ligt immers bij jullie allebei. Op wie van jullie verhaald wordt, dat maakt de bank uiteindelijk niet uit.

De bank verhaalt daar waar er inkomen is

Heb jij toevallig een leuke baan en voldoende inkomen, en je ex-partner niet? Dan kan de bank op jouw salaris de volledige restschuld verhalen. Op jouw beurt kan je dan wel je ex-partner aanspreken. Jouw aandeel in de restschuld bedroeg immers de helft. En nu heb je meer dan de helft voldaan, immers ook het aandeel in de restschuld van je ex-partner. Je kunt in dat geval het teveel door jou betaalde terugvorderen van je ex-partner.

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor geldschulden staat dan ook los van de wijze waarop geldschulden tussen partners of ex-partners onderling worden verdeeld.