E-mail 085-8081 499
X

Periodiek verrekenbeding (definitie)

Periodiek verrekenbeding (definitie)

Het periodiek verrekenbeding, ook wel bekend als Amsterdams verrekenbeding, is een term waarmee een verrekenmethode in de akte huwelijkse voorwaarden wordt bedoeld.

Is er in jullie akte huwelijkse voorwaarden een periodiek verrekenbeding opgenomen? Dan dienen tijdens het huwelijk de inkomsten die niet zijn uitgegeven (de overgespaarde inkomsten) bij helfte te worden verdeeld. Dit gebeurt aan het einde van ieder kalenderjaar. 

Niet alleen spaargeld verrekenen

Onder de overgespaarde inkomsten valt niet alleen het spaargeld. Ook inkomen dat bijvoorbeeld in aandelen is belegd valt onder de overgespaarde inkomsten. Met het oog op een komende scheiding worden de huwelijkse voorwaarden afgewikkeld.

Blijkt dan dat tijdens het huwelijk geen uitvoering is gegeven aan het periodiek verrekenbeding? Dan wordt al het op dat moment aanwezige vermogen in beginsel vermoedt te zijn gevormd uit overgespaard inkomen. En dat zal dan alsnog verdeeld dienen te worden. Dit tenzij je kunt bewijzen dat het vermogen niet is gevormd uit overgespaard inkomen. Het periodiek verrekenbeding, dat een periodiek karakter heeft, wordt hiermee dan eigenlijk omgezet in een finaal verrekenbeding.

Welke inkomsten tellen mee?

Welke inkomsten wel, en welke inkomsten niet, voor verrekening in aanmerking dienen te worden genomen is niet altijd even duidelijk omschreven in de akte huwelijkse voorwaarden. Hierdoor kunnen bij de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden flinke geschillen ontstaan.

Overweeg je een Amsterdams verrekenbeding op te nemen in de akte huwelijkse voorwaarden, laat je dan goed voorlichten en zie er op toe dat de omschrijvingen in het beding helder en niet voor andere uitleg vatbaar zijn. Heb je toch een geschil over de uitleg van het verrekenbeding, dan is mediation het overwegen meer dan waard. Al was het maar om de kosten van langdurige procedures met een onzekere uitkomst te voorkomen.