E-mail 085-8081 499
X

Collaborative divorce (definitie)

Collaborative divorce (definitie)

Collaborative divorce is de Engelse benaming voor overlegscheiding, een manier van scheiden die in Amerika is ontstaan. In een collaborative divorce worden de partners ieder bijgestaan door een eigen advocaat. Onder leiding van een mediator worden vervolgens de afspraken rond de scheiding gemaakt. Ook deskundigen kunnen deel uitmaken van het team in een collaborative divorce. Denk bijvoorbeeld aan een psycholoog (voor de kinderen) of een fiscaal deskundige. Op deze manier worden alle belangen op alle fronten in de gaten gehouden.

Voordelen

Voordeel van een collaborative divorce is dat op alle gebieden de aanwezige deskundigen hun kennis inzetten. Zo zal de fiscalist partijen waarschuwen als zij afspraken willen maken die fiscaal ongunstig kunnen uitpakken. Of er op wijzen dat zij het doel van de afspraak op een fiscaal gunstiger manier kunnen bereiken. De psycholoog die voor de kinderen aan tafel zit kan er op zijn beurt op wijzen dat de zorgregeling die partijen beogen uitstekend zou zijn voor wat oudere kinderen. Omdat de kinderen nog wel heel erg jong zijn zou hij kunnen adviseren om na te denken over een wat aangepaste regeling.

Nadelen

Nadeel zijn dan wel de kosten. Want al die deskundigen moeten wel worden betaald. Daarentegen zijn de kosten veelal lager dan de kosten die jullie maken als jullie de geschillen voorleggen aan de rechter. Ook de uitkomst kan voor jullie allebei gunstiger zijn. De uitkomst van een procedure is onzeker. Tijdens een mediation, ook met deskundigen, hebben jullie de uitkomsten altijd zelf in de hand.

Conclusie

Als er sprake is van grote financiële belangen en ingewikkelde financiële constructies kan een collaborative divorce absoluut bijdragen aan een gedegen scheiding. Dit geldt ook voor situaties waarin complexe juridische aspecten een rol spelen. Of als er sprake is van een buitengewone situatie rond de kinderen. De kosten die gemaakt worden voor een overlegscheiding met deskundigen wegen dan vrijwel zeker niet op tegen de kosten die wellicht later gemaakt worden omdat de zaken niet goed geregeld waren.