E-mail 085-8081 499
X

Algemene Ouderdomswet (definitie)

Algemene Ouderdomswet (definitie)

De Algemene Ouderdomswet voorziet van overheidswege in een basispensioen. Veelal wordt de Algemene Ouderdomswet afgekort tot AOW. De AOW-uitkering wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Op een enkele uitzondering na bouwt iedereen die in Nederland woont of werkt rechten op als bedoeld in de Algemene Ouderdomswet.

Naar het buitenland?

Vertrek je voor langere tijd naar het buitenland, dan is de kans groot dat je over die periode geen rechten opbouwt. Hierdoor zal je, op het moment waarop je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, niet een volledige AOW-uitkering ontvangen. Wil je op de pensioengerechtigde leeftijd toch een volledige uitkering krachtens de Algemene Ouderdomswet ontvangen? Dan is het verstandig om gedurende de jaren die je in het buitenland woont vrijwillige premies te betalen.