E-mail 085-8081 499
X

Gezinsinkomen (definitie)

Gezinsinkomen (definitie)

Het gezinsinkomen is van belang voor de berekening van kinderalimentatie.

Om te berekenen wat een kind nu eigenlijk kost wordt geen lijstje van de kosten gemaakt. In plaats daarvan wordt gekeken naar het netto gezinsinkomen van de ouders gedurende de samenleving. Hoe hoger het netto gezinsinkomen, hoe hoger de kosten van het kind worden geacht. De kosten van het kind of de kinderen die deze behoefteberekening worden berekend noemen we de behoefte van het kind. In deze behoefte dienen de ouders naar draagkracht bij te dragen. De draagkracht komt weer tot stand via de draagkrachtberekening.

Berekening van het gezinsinkomen

Het netto gezinsinkomen wordt berekend door de inkomens van de ouders bij elkaar op te tellen. Hierop worden de verschuldigde belastingen in mindering gebracht. Er wordt tevens rekening gehouden met de combinatiekorting. Ook de kosten van inkomensvoorzieningen worden hiervan afgetrokken. Denk aan premie arbeidsongeschiktheidsverzekering. De belastingtoeslagen worden dan weer opgeteld. 

Met de kosten van de eigen woning, zoals hypotheekrenteaftrek, wordt geen rekening gehouden. Ook de kinderbijslag wordt niet meegerekend. De kinderbijslag wordt op een andere manier verwerkt in de berekening.

Nieuwe behoefteberekening na inkomensstijging

Soms stijgt het inkomen van een ouder na scheiding enorm. Zo kan het inkomen van een ouder zelfs hoger worden dan het destijds berekende totale netto gezinsinkomen. Op dat moment wordt de behoefte van het kind opnieuw berekend. Hiervoor wordt dan het netto besteedbaar inkomen van de ouder met het hogere inkomen in aanmerking genomen. Het kind zou immers ook hebben geprofiteerd van dit hogere inkomen als de ouders niet gescheiden waren. Beide ouders dienen hierop weer naar vermogen bij te dragen in de opnieuw berekende behoefte.

Voor de berekening van partneralimentatie gelden andere regels.