E-mail 085-8081 499
X

Dagvaarding (definitie)

Dagvaarding (definitie)

Een dagvaarding wordt uitgebracht namens de eisende partij. De eisende partij beschrijft in de dagvaarding haar vorderingen op de andere partij, de gedaagde partij, en verzoekt de rechter deze vorderingen toe te wijzen.

Deurwaarder

De dagvaarding wordt aan de gedaagde partij uitgereikt door de deurwaarder. Die hanteert daarbij het zogenoemde deurwaardersexploit (of betekeningsexploit, of betekening). In de dagvaarding wordt ook de datum en het tijdstip genoemd waarop de eerste terechtzitting zal plaatsvinden.

Schriftelijk of mondeling

Tijdens de terechtzitting kan de zaak direct mondeling worden behandeld. Dat is vooral het geval in spoedprocedures als een kort geding. De behandeling kan ook schriftelijk worden gedaan. Dat noemen we een rolzitting. Als de gedaagde partij een advocaat inschakelt zal deze zich op de eerste schriftelijke rolzitting in de procedure als advocaat stellen. De rechtbank verwijst de zaak daarna naar een nieuwe roldatum. Op die tweede roldatum kan de advocaat dan schriftelijk reageren op de vorderingen van de eisende partij. Hierna kan een mondelinge behandeling plaatsvinden, al dan niet gevolgd door verdere schriftelijke rolzittingen. Tenzij partijen voordien overeenstemming bereiken wordt de procedure uiteindelijk afgesloten met het vonnis van de rechter.

Echtscheiding

Niet iedereen kiest voor mediation om de echtscheiding te regelen. Je kunt ook ieder een advocaat in de arm nemen. De advocaat van de eisende partij stuurt de andere partij een dagvaarding. Daarin stelt hij/zij dus vast op welke voorwaarden hij/zij wil scheiden. De andere partij kan daarop reageren. Maar het kan zo zijn dat ze er niet onderhands uitkomen. In dat geval zal men de rechter verzoeken te beslissen over de voorwaarden van de echtscheiding.