E-mail 085-8081 499
X

Akte van berusting (definitie)

Akte van berusting (definitie)

Een akte van berusting is een verklaring waarmee je aangeeft dat je kennis hebt genomen van de door de rechtbank gegeven echtscheidingsbeschikking. Tevens geef je aan dat je hierin berust en dus akkoord gaat met de scheiding.

Burgerlijke stand

Meestal is in de akte van berusting ook een verzoek aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand opgenomen. Het gaat dan om de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in het huwelijksregister van de Burgerlijke Stand. Pas nadat deze inschrijving heeft plaatsgevonden ben je officieel gescheiden. De inschrijving van de echtscheidingsbeschikking gebeurt op het moment waarop de ambtenaar van de Burgerlijke Stand een tweede pagina hecht aan de huwelijksakte. Hierop staan de gegevens van de echtscheidingsbeschikking vermeld. Deze tweede pagina noemen we de latere vermelding. Al deze zaken horen bij een belangrijke taak van de advocaat of mediator, namelijk de scheiding aanvragen

Nog niet gescheiden

Op het moment waarop de rechtbank de echtscheidingsbeschikking afgeeft ben je dus nog niet gescheiden. Ben je het niet eens met de uitgesproken echtscheiding, dan heb je de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen. Dit moet je binnen de drie maanden durende beroepstermijn doen. Je wendt je daarvoor tot het Gerechtshof. Deze beroepstermijn zal in beginsel dan ook eerst afgewacht moeten worden voordat de echtscheidingsbeschikking kan worden ingeschreven.

Instemmen met beschikking

Door ondertekening van de akte van berusting verklaar je echter in te stemmen met de echtscheidingsbeschikking. Ook geef je aan hiertegen geen hoger beroep te zullen instellen. Als jullie allebei een akte van berusting ondertekend hebben kan de echtscheidingsbeschikking hiermee al ingeschreven worden voordat de beroepstermijn is verstreken.

Wat als je ex niet wil scheiden?

Wil één van de echtgenoten toch niet scheiden en dus niet tekenen, dan kan de echtscheidingsbeschikking op verzoek van de andere echtgenoot worden ingeschreven nadat de beroepstermijn is verstreken. Dit mits er door de andere echtgenoot geen hoger beroep tegen de door de rechtbank uitgesproken echtscheiding is ingesteld. De echtscheidingsbeschikking heeft evenwel geen onbeperkte geldigheidsduur.

Definitief gescheiden

Vanaf het moment waarop de echtscheidingsbeschikking in kracht van gewijsde is gegaan dient deze binnen zes maanden ingeschreven te worden in de registers van de Burgerlijke Stand. De echtscheidingsbeschikking treedt in kracht van gewijsde op het moment waarop alle beroepsmogelijkheden zijn verstreken en hoger beroep dus niet meer mogelijk is. Wordt de echtscheidingsbeschikking binnen de geldigheidsduur niet ingeschreven, dan komt de beschikking te vervallen. Wil je daarna toch scheiden, dan zal de hele echtscheidingsprocedure opnieuw gevoerd moeten worden. Jullie mediator bewaakt deze termijn en zal jullie hier indien nodig aan herinneren.