E-mail 085-8081 499
X

Echtscheidingsakte (definitie)

Echtscheidingsakte (definitie)

Een echtscheidingsakte bestaat niet. Met echtscheidingsakte wordt dan meestal bedoeld een bewijs van echtscheiding. Van een echtscheiding wordt geen akte of echtscheidingsakte opgemaakt.

Op het moment waarop je trouwt wordt de huwelijksakte opgesteld. De huwelijksakte wordt door de echtgenoten ondertekend. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand die het huwelijk sluit ondertekent de huwelijksakte en zo ook de getuigen. Deze huwelijksakte wordt bewaard in het Huwelijksregister van de gemeente waarin je bent getrouwd.

Als de rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken – de advocaat of mediator zal op jullie verzoek de scheiding aanvragen – wordt de echtscheidingsbeschikking toegezonden aan de gemeente waarin jullie zijn getrouwd. De gemeente zal de gegevens van de echtscheidingsbeschikking daarna toevoegen aan de oorspronkelijke huwelijksakte. Dit gemeente hecht hiervoor een tweede pagina aan de huwelijksakte. Op deze tweede pagina staan de gegevens van de echtscheidingsbeschikking vermeld. Deze tweede pagina noemen we “de latere vermelding”. Op het moment waarop de latere vermelding aan de huwelijksakte wordt gehecht zijn jullie officieel gescheiden. De gemeente stuurt daarvan een kennisgeving toe aan jullie advocaat of mediator.

Vraagt een instantie je om een echtscheidingsakte te tonen? Dan bedoelt men dus een afschrift van de huwelijksakte met latere vermelding van echtscheiding. Dit afschrift of uittreksel kan je vervolgens aanvragen bij de gemeente waarin je destijds bent getrouwd. De gemeente brengt hiervoor wel leges (kosten) in rekening.