E-mail 085-8081 499
X

Betekening (definitie)

Betekening (definitie)

Betekening houdt in de officiële uitreiking van (meestal belangrijke) documenten door de deurwaarder. We noemen dit ook wel een betekeningsexploit. Op die manier kan de deurwaarder bijvoorbeeld een vonnis of een dagvaarding officieel uitreiken aan de gedaagde of verwerende partij.

Ook het uitreiken van een verzoek tot echtscheiding, en de daarop volgende echtscheidingsbeschikking van de rechtbank, vindt op die manier plaats. De stukken worden officieel via een betekening door de deurwaarder aan de ander uitgereikt. Dit is alleen nodig als de echtscheidingsprocedure op eenzijdig verzoek van een van de echtgenoten wordt gevoerd.

Bij mediation meestal geen betekening

Als jullie kiezen voor mediation en jullie zijn het samen helemaal eens, dan hoeft de deurwaarder niet ingeschakeld te worden. Er vindt dan ook geen betekening plaats. Het scheidingsverzoek wordt dan namens jullie allebei bij de rechtbank ingediend. Dit noemen we een scheidingsprocedure op gemeenschappelijk verzoek.

Soms gaat een mediation slechts over een deelonderwerp van de scheiding, bijvoorbeeld het ouderschapsplan. Het kan zijn dat de overige zaken via de rechter lopen. Partijen zijn dan door de rechter verwezen naar mediation. In zo’n geval kan er wel door partijen gebruik gemaakt worden van betekeningen.

Alimentatie

Ook een beschikking van de rechtbank waarin alimentatie is vastgesteld kan door de deurwaarder worden betekend. Dit gebeurt als de alimentatieplichtige de alimentatie niet betaalt waardoor een achterstand is ontstaan. De deurwaarder zal de beschikking dan via een betekening aan de alimentatieplichtige uitreiken. Daarbij zal ook een bevel tot betaling worden gedaan. Volgt er dan geen betaling, dan kan de deurwaarder tot incasso overgaan. Ook kan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen worden ingechakeld.