E-mail 085-8081 499
X

Rechtshulp (definitie)

Rechtshulp (definitie)

Met rechtshulp, ook wel genoemd rechtsbijstand, wordt bedoeld de bijstand die je kan worden verleend in juridische kwesties.
Voor rechtshulp kan je onder andere terecht bij:

Welke vorm van rechtshulp voor jou passend is, wordt bepaald door de aard van het probleem en je financiële mogelijkheden. Ook speelt de complexheid van de situatie hierin een rol.

Inkomen is bepalend

Is je inkomen ontoereikend om zelf rechtshulp van een advocaat of mediator te kunnen betalen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor toevoeging. Dit wordt ook wel genoemd gesubsidieerde rechtsbijstand. De overheid betaalt de advocaat of mediator in dat geval een vergoeding uit. Zelf betaal je een inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan je advocaat of mediator. Deze eigen bijdrage is in principe eenmalig.

De aanvraag tot toevoeging wordt door je advocaat of mediator ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt daarna of je voor toevoeging in aanmerking komt. En zo ja, de hoogte van de door jou te betalen eigen bijdrage.