E-mail 085-8081 499
X

Echtscheidingsbeschikking (definitie)

Echtscheidingsbeschikking (definitie)

De echtscheidingsbeschikking is de schriftelijke uitspraak van de rechtbank waarin deze de echtscheiding uitspreekt. Dit maakt onderdeel uit van de echtscheidingsprocedure die start met de scheiding aanvragen.

Nevenvoorzieningen

Er kunnen ook nevenvoorzieningen worden getroffen. Denk daarbij aan:

  • de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap
  • alimentatie
  • het huurrecht van de echtelijke woning
  • het voortgezet gebruik van de echtelijke koopwoning
  • regelingen voor de kinderen

Nog niet gescheiden

Je bent pas gescheiden vanaf het moment waarop de echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in het huwelijksregister van de Burgerlijke Stand. De inschrijving gebeurt op het moment waarop de ambtenaar van de Burgerlijke Stand een tweede pagina hecht aan de huwelijksakte waarop de gegevens van de echtscheidingsbeschikking staan vermeld. Deze tweede pagina noemen we de “latere vermelding”.

Beroepsmogelijkheid

Ben je het niet eens met de uitgesproken echtscheiding, dan heb je de mogelijkheid om, binnen de drie maanden durende beroepstermijn, hoger beroep in te stellen bij het Gerechtshof. Deze beroepstermijn zal in beginsel dan ook eerst afgewacht moeten worden voordat de echtscheidingsbeschikking kan worden ingeschreven.

Akte van berusting

Jullie advocaten of mediator zal je vragen een akte van berusting te ondertekenen. Door ondertekening van de akte van berusting verklaar je in te stemmen met de echtscheidingsbeschikking en hiertegen geen hoger beroep te zullen instellen. Als jullie allebei een akte van berusting ondertekend hebben kan de beschikking hiermee al ingeschreven worden voordat de beroepstermijn is verstreken.

Wil één van de echtgenoten niet tekenen, dan kan de echtscheidingsbeschikking op verzoek van de andere echtgenoot worden ingeschreven nadat de beroepstermijn is verstreken. Dit mits er door de andere echtgenoot geen hoger beroep tegen de door de rechtbank uitgesproken echtscheiding is ingesteld.

Onbeperkte geldigheidsduur

De echtscheidingsbeschikking heeft evenwel geen onbeperkte geldigheidsduur. Vanaf het moment waarop deze in kracht van gewijsde is gegaan, dient deze binnen zes maanden ingeschreven te worden in de registers van de Burgerlijke Stand.

De echtscheidingsbeschikking treedt in kracht van gewijsde op het moment waarop alle beroepsmogelijkheden zijn verstreken en hoger beroep dus niet meer mogelijk is. Wordt de beschikking binnen de geldigheidsduur niet ingeschreven, dan komt de beschikking te vervallen. Wil je daarna toch scheiden, dan zal de hele echtscheidingsprocedure opnieuw gevoerd moeten worden. Jullie mediator bewaakt deze termijn en zal jullie hier indien nodig aan herinneren.