E-mail 085-8081 499
X

Amsterdams verrekenbeding (definitie)

Amsterdams verrekenbeding (definitie)

Het Amsterdams verrekenbeding is een term waarmee een verrekenmethode in de akte huwelijkse voorwaarden wordt geduid. De term verwijst naar de architecten die het verrekenmodel, het Amsterdams model, destijds hebben ontworpen. Als er in jullie akte huwelijkse voorwaarden een Amsterdams verrekenbeding is opgenomen, dan heeft dit tot gevolg dat jullie tijdens het huwelijk aan het einde van ieder kalenderjaar de inkomsten die niet zijn uitgegeven bij helfte dienen te verdelen. Dit noemen we de overgespaarde inkomsten. Hieronder valt overigens niet alleen het spaargeld.

Ook inkomen dat bijvoorbeeld in aandelen is belegd valt onder de overgespaarde inkomsten. In het kader van een scheiding worden de huwelijkse voorwaarden afgewikkeld. Het kan zijn dat dan blijkt dat tijdens het huwelijk geen uitvoering is gegeven aan het (periodiek) Amsterdams verrekenbeding. In zo’n geval wordt al het op dat moment aanwezige vermogen in beginsel vermoedt te zijn gevormd uit overgespaard inkomen. Dat moet dan alsnog verdeeld worden, tenzij je kunt bewijzen dat het vermogen niet is gevormd uit overgespaard inkomen.

Omzetting naar finaal verrekenbeding

Het Amsterdams verrekenbeding, dat een periodiek karakter heeft, wordt hiermee dan eigenlijk omgezet in een finaal verrekenbeding. Welke inkomsten wel, en welke inkomsten niet, voor verrekening in aanmerking dienen te worden genomen is niet altijd even duidelijk omschreven in de akte huwelijkse voorwaarden. Hierdoor kunnen bij de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden flinke geschillen ontstaan.

Overweeg je een verrekenbeding op te nemen in de akte huwelijkse voorwaarden? Laat je dan goed voorlichten en zie er op toe dat de omschrijvingen in het beding helder en niet voor andere uitleg vatbaar zijn. Heb je toch een geschil over de uitleg van het verrekenbeding, dan is mediation het overwegen meer dan waard, al was het maar om de kosten van langdurige procedures met onzekere uitkomst te voorkomen.