E-mail 085-8081 499
X

Toevoeging: rekentool

Toevoeging (definitie)

In veel procedures is toegang tot de rechter alleen mogelijk via een advocaat. Maar als je een over een lager inkomen beschikt zijn de kosten van een advocaat meestal niet te betalen. Toevoeging is bedoeld om iedereen toegang tot de rechter te geven, ook als je over een lager inkomen beschikt. Ook mediation is op die manier voor mensen met een lager inkomen toegankelijk gemaakt.

Rekentool toevoeging

Wilt u weten of u recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand, of een toevoeging? U kunt het hier berekenen.

Voor advocaat en mediator

Heb je een lager inkomen en ben je niet in staat de kosten van een advocaat of mediator te betalen? Dan kom je mogelijk voor toevoeging in aanmerking, bijvoorbeeld als je gaat scheiden. De advocaat of mediator wordt dan aan je “toegevoegd” en de overheid keert de advocaat of mediator hiervoor een vergoeding uit. Zelf betaal je een eigen bijdrage. De hoogte is afhankelijk van je inkomen: hoe hoger het inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage. De eigen bijdrage voor mediation is minimaal en zelfs aanzienlijk lager dan de eigen bijdrage die je betaalt voor een advocaat.

Raad voor Rechtsbijstand

De aanvraag tot toevoeging wordt door je advocaat of mediator ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand. De RvR beoordeelt op basis van je inkomen en je vermogen of je voor toevoeging in aanmerking komt. Ook de aard van het geschil speelt een rol. Zo wordt niet voor alle geschillen rechtsbijstand verleend. Het financieel belang kan hierbij soms ook een rol spelen.

Korting op het griffierecht

Mensen met een toevoeging hoeven tevens minder griffierecht te betalen. Griffierecht zou je kunnen zien als administratiekosten die in rekening worden gebracht door de rechtbank. De hoogte van die kosten verschillen per jaar.

De één wel subsidie, maar de ander niet

Als jullie voor mediation kiezen kan het zijn dat jij wel voor subsidie in aanmerking komt. De ander heeft een hoger inkomen en komt daardoor niet in aanmerking. De mediator zal voor jou dan toevoeging aanvragen. Je bent daarna de minimale eigen bijdrage aan de mediator verschuldigd. De ander komt niet voor toevoeging in aanmerking. Aan de ander zal dan de helft van de tijd die aan de mediation besteed wordt in rekening worden gebracht tegen het gebruikelijke tarief.