E-mail 085-8081 499
X

Pensioenverevening (definitie)

Pensioenverevening (definitie)

Pensioenverevening ziet op de manier waarop het ouderdomspensioen na scheiding wordt verrekend.

Als je een samenlevingsovereenkomst hebt gesloten kan daarin ook een regeling voor de verdeling van het pensioen zijn opgenomen. Is dat niet het geval? Dan hoeft er bij het uit elkaar gaan geen verdeling van het pensioen plaats te vinden. Zo kan pensioenverevening ook zijn uitgesloten als er sprake is van huwelijkse voorwaarden. Deze uitsluiting moet dan wel in de akte huwelijkse voorwaarden zijn opgenomen.

Geen huwelijkse voorwaarden

Is er geen sprake van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden waarin regelingen voor het pensioen zijn opgenomen? Dan geldt automatisch de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. Het pensioen dat je tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd, moet in het kader van de scheiding worden verdeeld. Dit noemen we verevening, of pensioenverevening.

Verevend worden enkel de rechten op ouderdomspensioen die je tijdens het huwelijk hebt opgebouwd. Hoeveel dit is volgt uit de pensioenberekening. Pensioenrechten (inclusief pensioensparen) die vóór of na het huwelijk zijn opgebouwd komen niet voor verevening ingevolge de wet in aanmerking. Gebruik eventueel een pensioenplanner

Pensioenverevening binnen twee jaar aanvragen

Verevening moet binnen twee jaar na de datum van scheiding worden aangevraagd bij de pensioenuitvoerders. Daarvoor moet een mededelingenformulier worden ingevuld en worden toegezonden aan de pensioenuitvoerder(s). Is het formulier tijdig aan de pensioenuitvoerder(s) toegezonden? Dan zal de pensioenuitvoerder het deel waar je ex recht op heeft te zijner tijd rechtstreeks aan hem/haar uitkeren. Tijdig wil hier zeggen, binnen twee jaar nadat de scheiding tot stand is gekomen. Laat je na dit (tijdig) te melden, dan heeft je ex nog steeds recht op zijn/haar deel van jouw pensioen. Je zal dit dan te zijner tijd uit moeten keren in de vorm van partneralimentatie.