E-mail 085-8081 499
X

Conversie (definitie)

Conversie (definitie)

Conversie duidt op een manier waarop pensioenrechten na scheiding worden verdeeld.

In de wet is bepaald dat pensioenen na scheiding dienen te worden verevend. De tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen worden op die manier verdeeld. Pensioenrechten die vóór of na het huwelijk zijn opgebouwd worden niet verdeeld. Jouw deel van het pensioen van je ex ontvang je rechtstreeks van de pensioenuitvoerder van je ex, zolang als je ex zijn/haar pensioen ontvangt. Op het moment waarop je ex komt te overlijden eindigt ook jouw pensioenuitkering.

Ingeval van conversie wordt het deel van de pensioenrechten van je ex waar jij recht op hebt omgezet in een eigen pensioen. Dit deel wordt vermeerderd met eventueel opgebouwd bijzonder partnerpensioen. Het pensioen wordt uitgekeerd vanaf het moment waarop jij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en eindigt op het moment waarop je komt te overlijden.

Als je zou willen kiezen voor conversie wijk je af van de wettelijke regeling. Dit kan alleen als je ex hiermee instemt. Daarnaast zal ook de pensioenuitvoerder van je ex hiermee op voorhand moeten instemmen. De pensioenuitvoerder zal hiervoor eerst een risicoanalyse uitvoeren. De schriftelijke toestemming voor conversie van de pensioenuitvoerder dient aan het convenant gehecht te worden.

Als iedereen akkoord is moeten de gemaakte afspraken zorgvuldig worden vastgelegd in de akte van verdeling.

Gerelateerde artikelen: