E-mail 085-8081 499
X

Pensioen (definitie)

Pensioen (definitie)

Pensioen bouw je op tijdens je werkzame leven of een deel daarvan. Zo zorg je ervoor dat je ook nadat je gestopt bent met werken over voldoende inkomen kunt beschikken.

Drie vormen van pensioenopbouw

In Nederland kennen we drie vormen van pensioenopbouw:

  • via de overheid (AOW)
  • via de werkgever (ouderdomspensioen)
  • via een zelfstandig aanvullend sparen (bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering of banksparen)

Het ouderdomspensioen dat je tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opbouwt, moet in het kader van een echtscheiding worden verdeeld. Dit noemen we pensioenverevening. Onder pensioenverevening valt niet de AOW en evenmin de lijfrenteverzekering of banksparen. 

Samenlevingsovereenkomst

Als je een samenlevingsovereenkomst hebt gesloten, kan daarin ook een regeling voor de verdeling van het pensioen zijn opgenomen. Is dat niet het geval? Dan hoeft er bij het uit elkaar gaan geen verdeling van het pensioen of pensioenverevening plaats te vinden. Zo kan pensioenverevening ook zijn uitgesloten als er sprake is van huwelijkse voorwaarden. Deze uitsluiting moet dan wel in de akte huwelijkse voorwaarden zijn opgenomen.